PEST Analysis —> วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ลดความไม่แน่นอนเชิงธุรกิจ

PEST Analysis คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย 4 กลุ่มปัจจัย คือ การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technological)

ทำความรู้จักกับ ปรากฏการณ์หงส์ดำ (Black Swans) ที่อาจทำให้ธุรกิจของคุณล้ม

สวัสดีครับ หลักสูตร Fast Mini MBA ขอนำเสนอ คำศัพท์ด้านการจัดการความเสี่ยง —> Black Swans

สินค้าและบริการของคุณเป็น Invention หรือ Innovation?

เคยสงสัยบ้างไหมว่าบางครั้งองค์กรของคุณมีสินค้าและบริการที่มั่นใจเหลือเกินว่าเป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนใคร แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเลยเมื่อทำการออกสู่ตลาด

กฎหมายเบื้องต้น ที่เจ้าของกิจการไม่ควรพลาด

เจ้าของกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่มักห่วงแต่เรื่องการเสียภาษี แน่นอนว่ามักจะมองหาแต่วิธีการหลบเลี่ยงภาษีเท่าที่จะทำได้ ซึ่งไม่ควรทำอย่างนั้น เพราะมีกฎหมายเบื้องต้นเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องให้ความสนใจ

Agile แนวคิดในการทำงานขององค์กรยุคใหม่

หัวใจหลักของแนวคิดแบบ Agile คือการปรับปรุงกระบวนการให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กร เพราะตัวแปรหลักของแนวคิดนี้ก็คือวัฒนธรรมขององค์กร ที่แต่ละองค์กรมีไม่เหมือนกัน

5 คุณสมบัติของผู้นำ ในยุคที่เกิดวิกฤต

วิกฤตมักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จากความปกติใหม่สู่ความปกติที่ใหม่กว่า และเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง ดังนั้นผู้นำองค์กรในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ก็ต้องมีการปรับตัวปรับความคิดกันอย่างมากมายเช่นกัน