การตลาด ในวันที่ Marketing 6.0 … มาถึง!

ในวันที่ Philip Kotler ปรมาจารย์การตลาดผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ นักธุรกิจและนักการตลาดทั่วโลก ได้เปิดตัวหนังสือการตลาดเล่มล่าสุด ชื่อ Marketing 6.0 : The Future is Immersive ออกมาสู่บรรณพิภพ และสามารถสร้างอิทธิพลต่อโลกธุรกิจและการตลาดไม่น้อยเช่นในยุคสมัยที่ผ่านมา ตั้งแต่ Principles of Marketing และ Marketing ที่เผยแพร่ครั้งแรกในยุค 80 (ค.ศ. 1980 – 1989) เรื่อยมาถึง Marketing 3.0 ถึงล่าสุด คือ Marketing 6.0 ดังกล่าวข้างต้น

amec

มิถุนายน 5, 2024

ประชาชาติธุรกิจ – เมื่อการบริการทำให้ธุรกิจแตกต่างเปิดโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจด้วย SBM#2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ (AMEC) เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จในธุรกิจบริการ ด้วยหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management ( SBM) รุ่น 2 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 ว่าสามารถนำไปประยุกต์เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจได้จริง

amec

พฤษภาคม 11, 2024

มติชน – เมื่อการบริการทำให้ธุรกิจแตกต่าง เปิดโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจ ด้วย SBM#2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ (AMEC) เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จในธุรกิจบริการ ด้วยหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management (SBM) รุ่น 2 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 ว่าสามารถนำไปประยุกต์เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจได้จริง

amec

พฤษภาคม 11, 2024

7 อุปนิสัย ในธุรกิจบริการ

แม้ว่าจะเคยกล่าวถึง Key Success Factors ของธุรกิจบริการที่ประกอบด้วย Key Resources, Key Activities และ Key Partners เพื่อยกระดับธุรกิจบริการให้สนองความต้องการสร้างความพอใจแก่ลูกค้าแล้ว ยังต้องตอบโจทย์ที่ลูกค้า Generation ใหม่ ๆ เรียกร้องมากขึ้น นั่นคือ ความเร็ว และนวัตกรรมการบริการ

amec

พฤษภาคม 9, 2024

หนีตลาดสีแดง สู่ Blue Ocean

ในช่วงปี พ.ศ. 2565 ถึงต้นปี พ.ศ. 2566 มีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและส่งแรง
กระเพื่อมแก่สังคมวงกว้าง คือ การขายธุรกิจ DTAC ของ Telenor Group ให้กับ True
Corporation ที่เป็นเจ้าของเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ True ด้วยมูลค่าที่มีการ
ประเมินไว้ราว 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือคาดหมาย
ของตลาดสื่อสารโทรคมนาคม

amec

พฤษภาคม 4, 2024

ในวันที่ทุกธุรกิจ ขาด “บริการ” ไม่ได้ ธุรกิจจะปัง “บริการ” ต้องโดนใจ

ในวันที่หลายธุรกิจอาจจะกำลังเริ่มสับสนในสิ่งที่ตนเองกำลัง “ขาย” นั้น คือ การขายตัวสินค้าที่จับต้องได้ หรือว่าเป็น “การบริการ” โดยมีตัวอย่างที่มักใช้เป็นกรณีศึกษากี่ยวกับความพยายามนิยามธุรกิจในปัจจุบันให้มีความชัดเจนมากขึ้น คือ 7Eleven ขายอะไร? …

amec

เมษายน 27, 2024
1 2 3