ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ตั้งศูนย์เรียนรู้รับมือรวมอาเซียน

โดย…อณุศรา ทองอุไร ภาพ ประกฤษณ์ จันทะวงศ์ การเข้า …