Home

banner 2-01
banner 2-02
banner 2-03
banner 2-04
banner 2-05

AMEC คืออะไร

AMEC ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ ASIA MARKET EXPERTISE CENTER ภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งโดย ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

About AMEC

ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาค

Fast Mini MBA​

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารมือใหม่

Bloge

ข่าวสารกิจกรรมของศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย

หลักสูตร

หลักสูตร Fast Mini MBA รุ่นที่ 6 ช่วยธุรกิจไทยสู้กับยุค VUCA World (VUCA)

ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเปิดสอน  Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA เพื่อช่วยธุรกิจไทยก้าวผ่านยุคหลังโควิด พร้อมสู้ต่อใน โลกยุค VUCA World ด้วยหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจแบบเร่งรัด 60 ชม.โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กว่า 20 คน

โครงการ Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM)

การตลาดดิจิทัล เป็นสาขาการตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญมากขึ้นจนกลายเป็นเครื่องมือหลักในการรักษารวมถึงขยายการเติบโตธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเพราะมีผู้คนใช้เวลาออนไลน์มากขึ้น จำนวนผู้ใช้ออนไลน์เยอะจนกลายเป็นช่องทางหลักในการหาซื้อสินค้า/บริการ เครื่องมือการตลาดที่มีหลากหลายจนเลือกไม่ถูก รวมถึงการเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนไม่สูง เปิดโอกาสให้ใครๆก็สามารถใช้เป็นอาวุธหลักในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

หลักสูตร Fast Mini MBA In Marketing for Non Marketer (MKT)

 ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดเปิดสอน Fast Mini MBA in Marketing for Non Marketer เพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการทุกแผนก และหัวหน้างานทุกระดับ ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการตลาด และที่ไม่ใช่นักการตลาด แต่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้มีศักยภาพมายยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรด้านการตลาดแบบเร่งรัด 60 ชม.โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 16 คน ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงแบบหมดเปลือก

หลักสูตร FAST Mini MBA for Service Business Management (SBM)

ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Asia Market Expertise Center (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมีภารกิจสำคัญ ประการหนึ่งคือ การให้ความร่วมมือด้านวิชาการและที่ปรึกษาให้กับภาคธุรกิจไทย Fast Mini MBA : Service Business Management เป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(Service Business Management) แบบเร่งรัด 60 ชม. โดยนักธุรกิจมากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ถึง12 ท่านร่วมพัฒนาหลักสูตร ใน 13 หัวข้อ

หลักสูตร Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business (SCM)

ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตร Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business (SCM for e-Business) เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ e-Business ประกอบด้วยเนื้อหาที่ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน และจัดการการประสานโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกจนถึงมือผู้บริโภค แบบเร่งรัด 19 วิชา ภายใน 60 ชั่วโมง โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 16 ท่าน

Blog

Logistics ไม่ใช่ Supply Chain Management

ในโลกบริหารและจัดการทางธุรกิจ มักมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักบริหารหรือผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย ซึ่งเชื่อว่า Logistics คือ Supply Chain Management (SCM) เพราะในความเป็นจริงแล้ว Logistics ไม่ใช่ SCM ดังชื่อบทความนี้ แต่ SCM จะขาด Logistics ไม่ได้!!!

amec

ธันวาคม 22, 2023

ประชาชาติธุรกิจ – เมื่อการบริการทำให้ธุรกิจแตกต่างเปิดโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจด้วย SBM#2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ (AMEC) เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จในธุรกิจบริการ ด้วยหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management ( SBM) รุ่น 2 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 ว่าสามารถนำไปประยุกต์เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจได้จริง

amec

พฤษภาคม 11, 2024

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม