Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM)

โครงการ Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM)

โครงการ Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM)

     การตลาดดิจิทัล เป็นสาขาการตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญมากขึ้นจนกลายเป็นเครื่องมือหลักในการรักษารวมถึงขยายการเติบโตธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเพราะมีผู้คนใช้เวลาออนไลน์มากขึ้น จำนวนผู้ใช้ออนไลน์เยอะจนกลายเป็นช่องทางหลักในการหาซื้อสินค้า/บริการ เครื่องมือการตลาดที่มีหลากหลายจนเลือกไม่ถูก รวมถึงการเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนไม่สูง เปิดโอกาสให้ใครๆก็สามารถใช้เป็นอาวุธหลักในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

ราคาหลักสูตร 38,000 บาทต่อท่าน
อบรมทุกวันเสาร์ ยกเว้นบางสัปดาห์ที่เป็นช่วงวันหยุดยาว เวลา 09.00-16.30 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

เริ่มวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

     แต่โอกาสก็มาพร้อมกับความท้าทายในการใช้การตลาดดิจิทัลให้ได้ประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น…

  • เริ่มต้นการตลาดดิจิทัลอย่างไรดี?
  • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์เราคืออะไร?
  • สร้างคอนเทนท์โซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
  • วัดผลความสำเร็จของแคมเปญการตลาดดิจิทัลอย่างไรถึงถูกต้อง?
  • อะไรคือกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของเรา?

     นี่เป็นแรงผลักดันให้ ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบหลักสูตร Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing เพื่อยกระดับความสามารถผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ บุคลากรด้านการตลาด ให้ปรับกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดของธุรกิจทุกประเภท ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจจุดแข็ง/จุดอ่อนของเครื่องมือการตลาดออนไลน์ทุกประเภท นำไปสู่การวางกลยุทธ์การตลาดให้ทรงประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้และสร้างการเติบโตได้ในทุกสถานการณ์ ด้วยเนื้อหามากกว่า 40 หัวข้อ ทั้งภาคทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ กรณีศึกษารวมถึงฝึกปฏิบัติการ กว่า 60 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแต่ละสาขารวม 8 ท่าน

กลุ่มเป้าของโครงการ

  • บุคลากรด้านการตลาดที่ต้องการยกระดับสู่นักการตลาดดิจิตอลเชิงกลยุทธ์
  • นักการตลาดดิจิทัลที่ลึกในบางแพลตฟอร์มและต้องการขยายความเชี่ยวชาญ
  • ผู้บริหารบริษัทที่ดูแลงบประมาณด้านการตลาด
  • เจ้าของธุรกิจที่ดูแลกลยุทธ์ด้านการตลาด
  • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการยกระดับความสามารถเป็นนักการตลาดเชิงกลยุทธ์ในระยะเวลาอันสั้น

รูปแบบและระยะเวลาในการอบรม

      ใช้รูปแบบการอบรมโดยการบรรยาย รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์จากหลายแหล่งข้อมูล นำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในด้านทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติที่ล่าสุด การทำ Workshop ระดมสมองเพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำแนวคิดไปต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด ต่อทั้งลูกค้าและองค์กร

อบรมทุกวันเสาร์ ยกเว้นบางสัปดาห์ที่เป็นช่วงวันหยุดยาว

     เริ่มวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 

      เวลา 09.00-16.00 . รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม