Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM)

โครงการ Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM) #2

โครงการ Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM)

     การตลาดดิจิทัล เป็นสาขาการตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญมากขึ้นจนกลายเป็นเครื่องมือหลักในการรักษารวมถึงขยายการเติบโตธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเพราะมีผู้คนใช้เวลาออนไลน์มากขึ้น จำนวนผู้ใช้ออนไลน์เยอะจนกลายเป็นช่องทางหลักในการหาซื้อสินค้า/บริการ เครื่องมือการตลาดที่มีหลากหลายจนเลือกไม่ถูก รวมถึงการเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนไม่สูง เปิดโอกาสให้ใครๆก็สามารถใช้เป็นอาวุธหลักในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

ราคาหลักสูตร 38,000 บาทต่อท่าน
อบรมเฉพาะวันเสาร์ 

ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2567 – 15 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR ใบสมัคร :

     แต่โอกาสก็มาพร้อมกับความท้าทายในการใช้การตลาดดิจิทัลให้ได้ประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น…

 • เริ่มต้นการตลาดดิจิทัลอย่างไรดี?
 • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์เราคืออะไร?
 • สร้างคอนเทนท์โซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
 • วัดผลความสำเร็จของแคมเปญการตลาดดิจิทัลอย่างไรถึงถูกต้อง?
 • อะไรคือกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของเรา?

      นี่เป็นแรงผลักดันให้ ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบหลักสูตร Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing เพื่อยกระดับความสามารถผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ บุคลากรด้านการตลาด ให้ปรับกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดของธุรกิจทุกประเภท ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจจุดแข็ง/จุดอ่อนของเครื่องมือการตลาดออนไลน์ทุกประเภท นำไปสู่การวางกลยุทธ์การตลาดให้ทรงประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้และสร้างการเติบโตได้ในทุกสถานการณ์ ด้วยเนื้อหามากกว่า 40 หัวข้อ ทั้งภาคทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ กรณีศึกษารวมถึงฝึกปฏิบัติการ กว่า 60 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแต่ละสาขารวม 8 ท่าน

กลุ่มเป้าของโครงการ

 • บุคลากรด้านการตลาดที่ต้องการยกระดับสู่นักการตลาดดิจิตอลเชิงกลยุทธ์
 • นักการตลาดดิจิทัลที่ลึกในบางแพลตฟอร์มและต้องการขยายความเชี่ยวชาญ
 • ผู้บริหารบริษัทที่ดูแลงบประมาณด้านการตลาด
 • เจ้าของธุรกิจที่ดูแลกลยุทธ์ด้านการตลาด
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการยกระดับความสามารถเป็นนักการตลาดเชิงกลยุทธ์ในระยะเวลาอันสั้น

 

รูปแบบและระยะเวลาในการอบรม

     ใช้รูปแบบการอบรมโดยการบรรยาย รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์จากหลายแหล่งข้อมูล นำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในด้านทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติที่ล่าสุด การทำ Workshop ระดมสมองเพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำแนวคิดไปต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด ต่อทั้งลูกค้าและองค์กร

อบรมทุกวันเสาร์ ยกเว้นบางสัปดาห์ที่เป็นช่วงวันหยุดยาว

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

เริ่มวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567         

ลิ้งค์ใบสมัคร https://forms.gle/u9zVUJDqvwEJyihX7       หรือ

อยากช้ประโยชน์จาก Digital Marketing

สามารถคิด วางแผน หรือสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของ Digital Tools

หลักสูตร Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing คือคำตอบ “

 

หัวข้อในการอบรม

 1. Program overview & Strategic Marketing fundamental: แนะนำโครงการ / พื้นฐานการตลาดเชิงกลยุทธ์
 2. Situation analysis & Marketing Strategy: การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
 3. Mastering Website & Google Search: รู้ลึกเว็บไซท์และ Google Search
 4. Mastering Facebook & the family: รู้ลึกจักรวาล Facebook
 5. Mastering YouTube & Influencer: รู้ลึกความเก่งของ YouTube และ Influencer
 6. Mastering TikTok: รู้ลึกการตลาดบน TikTok
 7. Mastering LINE: รู้ลึกการตลาดบน LINE
 8. Mastering e-commerce: รู้ลึกการขายออนไลน์
 9. Performance marketing & monitoring: การตลาดมุ่งยอดขายและการควบคุมดูแล
 10. Data, Matich & AI in marketing : ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ ในการตลาด

     หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจลึกซึ้งกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของการตลาดดิจิทัลไปจนถึงกลยุทธ์เฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และอีคอมเมิร์ซ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด กำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย และฝึกฝนสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม