ประชาชาติธุรกิจ – เมื่อการบริการทำให้ธุรกิจแตกต่างเปิดโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจด้วย SBM#2

ประชาชาติธุรกิจ – เมื่อการบริการทำให้ธุรกิจแตกต่างเปิดโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจด้วย SBM#2

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ (AMEC) เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จในธุรกิจบริการ ด้วยหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management ( SBM) รุ่น 2 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 ว่าสามารถนำไปประยุกต์เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจได้จริง

     “ด้วยบทบาทของ AMEC ที่ต้องวิจัยและศึกษาการจัดการการตลาด ทำให้เราค้นพบว่า การเพิ่มบริการที่ถูกต้องทั้งในกระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริการหลังการขาย จะทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเมื่อหลักสูตร นี้ รุ่น 1 ได้รับการตอบรับดีมากจึงได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมในรุ่นที่ 2”
ผศ.ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการ 

     “เมื่อธุรกิจสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ การทำให้ผู้บริโภคแยกแยะ จดจำและประทับใจ เกิดการซื้อซ้ำ หรือบอกต่อ ไม่ง่ายอีกต่อไป การให้บริการ และการออกแบบกระบวนการ ที่ดีและถูกต้องจึงถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขโจทย์ดังกล่าว     

     การสร้างความแตกต่างด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า คือ ทางออกของการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าแตกต่างจากคู่แข่ง ทำให้กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าให้ซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นจริง”  ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานบริหารสถาบันการจัดการและธุรกิจ  ผู้อำนวยการหลักสูตร Fast Mini MBA

     “หลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management นี้ ถูกออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้เข้าอบรมนำหลักการบริหารและจัดการธุรกิจบริการ ไปใช้สร้างความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่มได้กับทุก ๆ ประเภทธุรกิจ ตอบโจทย์ผู้เข้าอบรมที่อยู่ในธุรกิจบริการและไม่ได้อยู่ในธุรกิจบริการต้องการอยากจะรู้ และสร้างนำไปใช้ได้จริง” อาจารย์อรุณรุ่ง ธีระศักดิ์ ผู้จัดการหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management

     “ซึ่งเสียงสะท้อนจากรุ่นที่ 1 บอกว่านำไปใช้ได้จริง เพิ่มมูลค่าได้จริง สามารถขยายกิจการได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เป็นหลักสูตรที่ผู้ประกอบการควรเรียนหรือส่งผู้บริหารทางด้านการตลาด การขาย การให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ มาเรียน ” อาจารย์ อรุณรุ่ง ธีระศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

     หลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management รุ่น 2 ประกอบด้วยชุดความรู้ 13 หัวข้อ จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการ 11 ท่าน ที่มาพร้อมองค์ความรู้และประสบการณ์ เพิ่มความเข้มข้นให้เนื้อหาการอบรม และกิจกรรม Workshop แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ให้ “เรียนสนุก ใช้งานได้จริง” อบรมทุกวันเสาร์ รวม 10 ครั้ง ๆ ละ 6 ชั่วโมง เปิดการอบรมวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 … สอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่