คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ ติดอาวุธทางปัญญาธุรกิจ ด้วย 3 หลักสูตรระยะสั้น

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ ติดอาวุธทางปัญญาธุรกิจให้สถานประกอบการรับความผันผวน ปี 67 ด้วย 3 หลักสูตรระยะสั้น Fast Mini MBA

ม.เกษตรฯ โดยศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ (AMEC) เปิดหลักสูตรเรียนลัดธุรกิจรอบด้าน จากหน้าบ้าน (Marketing) ถึงหลังบ้าน (Supply Chain) กับ Certificate Program 3 หลักสูตร เรือธงของ Fast Mini MBA

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่น 6

Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing รุ่น 2

Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business

วันนี้ เราอยู่ในยุคที่ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน และความไม่ปกติ คือ ความปกติ ที่หลาย ๆ ภาคส่วนได้นิยามห้วงเวลานี้ว่า VUCA World ซึ่งความไม่แน่นอน ความไม่ปกติที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัย ย่อมสร้างความยากลำบากให้กับผู้ประกอบการในการจะดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโต เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้าใส่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ SME ที่ภูมิป้องกันตนเองต่ำ

“เป็นความท้าทายที่ธุรกิจจะต้องปรับตัวให้รู้จักและเข้าใจต่อสภาวะที่เกิดขึ้น และสามารถบริหารจัดการให้ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ไปให้ได้ เพราะต้องไม่ลืมว่าในทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ ถ้าเรามองเป็น และรู้วิธีการได้มาซึ่งโอกาสที่ซ่อนอยู่เหล่านั้น ซึ่ง AMEC เห็นถึงความสำคัญของความท้าทายเหล่านี้ และมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการไทยอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาหลักสูตร Fast Mini MBA ขึ้น” เป็นวิสัยทัศน์ของ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการ AMEC และผู้อำนวยการร่วมหลักสูตร Fast Mini MBA

“โอกาสมักมาพร้อมกับวิกฤติ … ผู้ประกอบการจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ให้ทนแรงเสียดทานจากวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องค้นหาโอกาสจากวิกฤติเหล่านั้นให้เจอ แต่ที่สำคัญกว่า คือ ระบบบริหารและจัดการในธุรกิจของผู้ประกอบการต้องมีความพร้อม ทั้งการจัดการระบบหลังบ้าน (Supply Chain) และกลยุทธ์การจัดการงานหน้าบ้าน (Marketing) เพราะถ้าพบโอกาสแต่ระบบการจัดการทั้งหมดของธุรกิจไม่รองรับ หรือขับเคลื่อนไปกับมันไม่ได้ โอกาสที่พบก็สูญเปล่า” ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร CEO จาก บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด ผู้อำนวยการร่วมหลักสูตร Fast Mini MBA

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการร่วมทั้งสอง ถือเป็นแนวคิดของการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร Fast Mini MBA ต่าง ๆ คือ ทำให้ผู้เรียน หรือหมายถึงผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจ เข้าใจความเป็นไปและสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม รองรับวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาระบบบริหารและจัดการธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ถึงกลยุทธ์การตลาด ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรใน Fast Mini MBA ยืนยันวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการหลักสูตรทั้งสอง คือ

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA เป็นหลักสูตรที่เนื้อหาครอบคลุมทุกมิติการบริหารและจัดการธุรกิจ สอนโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ช่วยให้นำไปปรับใช้ได้ทันที สร้างความแข็งแกร่งหรือเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ เพื่อให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนได้ เหมาะกับผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในหน่วยงานรัฐและเอกชน

Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing เป็นหลักสูตรให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนของเครื่องมือการตลาด Online ทุกประเภท สอนโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง และเป็นตัวจริงของแต่ละวงการ เพื่อผู้เรียนจะได้นำไปปรับใช้กับการออกแบบกลยุทธ์การตลาด Digital ให้มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจได้ในทุกสถานการณ์

“หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียน ‘ทำน้อย แต่ได้ผลมาก’ และเราลงลึกไปกับธุรกิจแต่ละประเภท ซึ่งหน้าที่ของผมในฐานะ Program Director คือ ทำให้ผู้เรียนแต่ละคนได้วิธีการและกลยุทธ์ที่เป็นของตัวเองกลับไปให้ได้มากที่สุด และเลือกหนทางที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้จริง ๆ นั่นคือสิ่งที่เราจะ Set ให้กับหลักสูตรนี้” อาจารย์เอก สุพลชัย กีรติขจร Head of Consulting Practice, Marketing I Can เผยความตั้งใจในบทบาทผู้จัดการหลักสูตร Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing

“วิทยากรที่มาสอนในหลักสูตร Strategic Digital Marketing เราไม่ได้เลือกตามชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว แต่เราเลือกจากคนที่ทำจริง ๆ และทำลึก ๆ ในตลาด … อย่างง่าย ๆ เลยคนที่ผมเลือกมา คือ คนที่ผมก็อยากเรียนกับพวกเขาด้วย พวกเขาเป็นอาจารย์ของผมได้ ผมรับรองความเป็น Expert ของทุกคนได้” อ.สุพลชัย กล่าวเพิ่มเติม

Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business ผู้เรียนจะเข้าใจหลักการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง ระบบคลังสินค้า ระบบคุณภาพ และการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ เมื่อเรียนจบจะเข้าใจได้ ใช้งานเป็น สามารถประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

“ตอนออกแบบหลักสูตร เราคิดถึงสิ่งที่ผู้เรียนควรจะเรียน เรียนแล้วได้ประโยขน์เอาไปใช้ในการทำธุรกิจได้จริง นี่เป็นที่มาของหัวข้อต่าง ๆ ในหลักสูตร … อีกส่วนหนึ่ง คือ วิทยากรในหลักสูตรจะไม่ได้มาสอนแค่ทฤษฎี แต่จะมี Case Study หรือ Work Shop ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกทำด้วย ว่าจะเอาหลักการที่ได้เรียนรู้มาออกแบบธุรกิจหรือใช้จริง ๆ ได้อย่างไร? แล้วผู้เรียนก็ถามวิทยากรได้ตลอด ว่าถ้ามี Case แบบนี้ จะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกับเนื้อหาและรูปแบบการเรียนในหลักสูตร ที่ผู้เรียนจะมี Framework กลับไปพัฒนาธุรกิจต่อไป” อาจารย์เอส ดร.วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด กล่าวในตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ ในฐานะผู้จัดการหลักสูตร Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business

ซึ่งการออกแบบหลักสูตรต่าง ๆ ของ Fast Mini MBA มีการยึดโยงกับทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในสายงานที่ตนเองต้องรู้ และหรือจำเป็นต้องรู้ ในการทำงาน  โดยใช้เวลาเรียนหลักสูตรละ 10 ครั้งๆละ 6 ชั่วโมง ในทุกวันเสาร์ ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในห้องเรียน ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีวิทยากรที่เป็นผู้บริหารจากองค์กรภาคธุรกิจและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรมีกำหนดที่จะเปิดเรียนในเดือน มีนาคม 2567 นี้ และสำหรับท่านที่สนใจหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Website : www.fastminimba.com

Facebook : www.facebook.com/fastminimba

LINE OA : @fastminmba

มือถือ : 0819244473