Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM) Detail

โครงการ Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM) #3

โครงการ Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM)

     การตลาดดิจิทัล เป็นสาขาการตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญมากขึ้นจนกลายเป็นเครื่องมือหลักในการรักษารวมถึงขยายการเติบโตธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเพราะมีผู้คนใช้เวลาออนไลน์มากขึ้น จำนวนผู้ใช้ออนไลน์เยอะจนกลายเป็นช่องทางหลักในการหาซื้อสินค้า/บริการ เครื่องมือการตลาดที่มีหลากหลายจนเลือกไม่ถูก รวมถึงการเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนไม่สูง เปิดโอกาสให้ใครๆก็สามารถใช้เป็นอาวุธหลักในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

ราคาหลักสูตร 40,000 บาทต่อท่าน
อบรมเฉพาะวันเสาร์ 

ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2567 – 15 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

QR ใบสมัคร :

อยากช้ประโยชน์จาก Digital Marketing

สามารถคิด วางแผน หรือสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของ Digital Tools

หลักสูตร Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing คือคำตอบ

หัวข้อในการอบรม

 1. Program overview & Strategic Marketing fundamental: แนะนำโครงการ / พื้นฐานการตลาดเชิงกลยุทธ์
 2. Situation analysis & Marketing Strategy: การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
 3. Mastering Website & Google Search: รู้ลึกเว็บไซท์และ Google Search
 4. Mastering Facebook & the family: รู้ลึกจักรวาล Facebook
 5. Mastering YouTube & Influencer: รู้ลึกความเก่งของ YouTube และ Influencer
 6. Mastering TikTok: รู้ลึกการตลาดบน TikTok
 7. Mastering LINE: รู้ลึกการตลาดบน LINE
 8. Mastering e-commerce: รู้ลึกการขายออนไลน์
 9. Performance marketing & monitoring: การตลาดมุ่งยอดขายและการควบคุมดูแล
 10. Data, Matich & AI in marketing : ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ ในการตลาด

     หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจลึกซึ้งกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของการตลาดดิจิทัลไปจนถึงกลยุทธ์เฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และอีคอมเมิร์ซ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด กำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย และฝึกฝนสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

40,000 บาทต่อท่าน

     ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่าง 2 มื้อและอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลาการอบรม 10 วัน

FAST Mini MBA : Strategic Digital Marketing

ยกระดับการเป็น “นักการตลาดดิจิทัลด้วยกลยุทธ์” กับหลักสูตร Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing ที่สามารถใช้เป็นอาวุธหลักในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

  จุดเด่นของหลักสูตร Fast Mini MBA         : Strategic Digital Marketing

หลักสูตรบริหารการตาดดิจิตอลเชิงกลยุทธ์ 40 หัวข้อ 60 ชั่วโมงกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง 8 ท่าน เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของการตลาดดิจิทัลไปจนถึงกลยุทธ์เฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ

Certificate Program

รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

วิธีการสมัคร

1. ช่องทางการสมัคร

2. การชำระค่าธรรมเนียมอบรม

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย   

  ชื่อบัญชี : ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยนายไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

  เลขที่บัญชี : 694-2-07127-0

3. กรณีโอนเงิน สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้

“ค่าอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม