สั่ง 10 แต่ได้แค่ 1 “ทำไม !! ถึงไม่ได้งาน”

สั่ง 10 แต่ได้แค่ 1 “ทำไม !! ถึงไม่ได้งาน”

คุณเคยหรือไม่ สั่งงานลูกน้องไป 10 อย่าง แต่ได้กลับมาแค่ 1 อย่าง

เป็นคำถามที่ผู้บริหารแทบทุกคนสงสัย และรวมไปถึง HR ที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบุคคล

ก็มีคำถามไม่แพ้กัน เพราะไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร

ทำไมถึงไม่ได้งาน?? หรือ ทำไม?? ลูกน้องถึงไม่ทำงาน คนทั่วไปมักจะสรุปได้เป็น 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ

 1. พวกเขาขี้เกียจหรือ
 2. พวกเขาขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในงานนั้น

แต่หากหาสาเหตุที่ลึกลงไปกว่านั้น จะพบว่ามีเหตุผลมากมาย เช่น

  • ลูกน้องไม่เข้าใจว่า…ทำไมต้องทำงานนั้น
  • ลูกน้องไม่รู้ว่า…จะทำงานนั้นอย่างไร
  • ลูกน้องไม่รู้ว่า…อะไรคือสิ่งที่ต้องทำ
  • ลูกน้องเข้าใจว่า…เขากำลังทำงานนั้นอยู่แล้ว
  • ลูกน้องทำงานนั้นไม่ได้…จึงไม่ได้ทำ
  • ลูกน้องคิดว่าทำแล้วคงไม่ได้ผล…จึงไม่ได้ทำ
  • รวมทั้งลูกน้อง…ไม่ให้ความสนใจงานที่ต้องทำนั้น ฯ

     ซึ่งหลักในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานปฎิบัติงานได้ดีขึ้นนั้น อาจจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาในเหตุผลดังกล่าวได้ทั้งหมด เพราะคนเราทุกคนย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน การสร้างแรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถทำได้อย่างครอบคลุม

     ในทางกลับกัน จะมีใครคิดหรือไม่ว่า ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน นั่นเองอาจเป็นสาเหตุของปัญหาเช่นกัน เช่น

  • หัวหน้าสั่งงานไม่เคลียร์ อธิบายไม่ชัดเจน
  • หัวหน้าไม่กำหนดวันส่งงาน
  • หัวหน้าไม่สอนงาน ลูกน้องจึงทำไม่เป็น
  • และแม้กระทั่งหัวหน้าไม่สามารถให้คำแนะนำลูกน้องได้ ฯ

     หากเป็นเช่นนี้ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน  ก็มีส่วนเป็นมูลเหตุของปัญหาลูกน้องไม่ทำงาน หรือทำงานไม่สำเร็จได้ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 สาเหตุ คือ

 1. ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน ผิดพลาดในหน้าที่ของตนเอง
 2. ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน ขาดทักษะด้านการบริหารจัดการ

     หากผู้บริหารสามารถจัดการแก้ไขปัญหาในส่วนของตนเองได้ หรือองค์กรสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนของผู้บริหารได้ ปัญหาลูกน้องไม่ทำงานหรือไม่ได้ผลงานจะสามารถลดน้อยลงได้ เพราะอย่างน้อยก็สามารถแก้สาเหตุที่สองได้ ซึ่งจะนำพาไปสู่การแก้สาเหตุที่หนึ่ง เนื่องจากผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีทักษะในการบริหารจัดการและรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วนั่นเอง

     ในโลกยุค VUCA World นี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะต้องมีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถทั้งการบริหารคนและบริหารงานที่เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาและนำองค์กร ก้าวผ่านความท้าทายที่อาจจะมาเป็นระลอกคลื่นอย่างต่อเนื่อง เพราะเรา…..ได้เข้าสู่โลกแห่งความท้าทายใหม่ ๆ ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซับซ้อน ผันผวน และคลุมเคลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

     และด้วยโลกในยุค VUCA World นี้เอง ทางศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ออกแบบหลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA เพื่อช่วยธุรกิจไทยก้าวผ่านยุคหลังโควิด พร้อมสู้ต่อในโลกยุค VUCA World ด้วยหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจแบบเร่งรัด 60 ชม. โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กว่า 20 คน ช่วยกันระดมหาแนวความคิดใหม่ๆ และวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันและในวิถีการทำงานใหม่ เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และไม่แน่นอนของโลกสมัยใหม่ มีการเพิ่มความเข้มข้นด้านการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน มีความทันสมัยแตกต่างจากเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน ของยุค VUCA World เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงที และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับองค์กร

     ติดตามหลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA 

ได้ที่  https://forms.gle/c5rkQkhLW5Ww9QUK8

สอบถามเพิ่มเติม :