ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน

ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน
เป็นคำถามที่ผู้บริหารแทบทุกคนสงสัย และรวมไปถึง HR
ที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบุคคลก็มีคำถามไม่แพ้กัน
เพราะไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
ทำไมลูกน้องถึงไม่ทำงาน คนทั่วไปมักจะสรุปได้เป็น 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ

 1. พวกเขาขี้เกียจ หรือ
 2. พวกเขาขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในงานนั้น
  แต่หากหาสาเหตุที่ลึกลงไปกว่านั้น จะพบว่ามีเหตุผลมากมาย เช่น
   ลูกน้องไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำงานนั้น
   ลูกน้องไม่รู้ว่าจะทำงานนั้นอย่างไร
   ลูกน้องไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำ
   ลูกน้องเข้าใจว่าเขากำลังทำงานนั้นอยู่แล้ว
   ลูกน้องทำงานนั้นไม่ได้ จึงไม่ได้ทำ
   ลูกน้องคิดว่าทำแล้วคงไม่ได้ผล จึงไม่ได้ทำ
   รวมทั้งลูกน้องไม่ให้ความสนใจงานที่ต้องทำนั้น ฯ

ซึ่งหลักในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานปฎิบัติงานได้ดีขึ้นนั้น
อาจจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาในเหตุผลดังกล่าวได้ทั้งหมด
เพราะคนเราทุกคนย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน
การสร้างแรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถทำได้อ
ย่างครอบคลุม

ในทางกลับกัน จะมีใครคิดหรือไม่ว่า ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน
นั่นเองอาจเป็นสาเหตุของปัญหาเช่นกัน เช่น
 หัวหน้าสั่งงานไม่เคลียร์ อธิบายไม่ชัดเจน
 หัวหน้าไม่กำหนดวันส่งงาน
 หัวหน้าไม่สอนงาน ลูกน้องจึงทำไม่เป็น
 และแม้กระทั่งหัวหน้าไม่สามารถให้คำแนะนำลูกน้องได้ ฯ
หากเป็นเช่นนี้ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน
ก็มีส่วนเป็นมูลเหตุของปัญหาลูกน้องไม่ทำงานหรือทำงานไม่สำเร็จได้

ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 สาเหตุ คือ

 1. ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน ผิดพลาดหรือบกพร่องในหน้าที่ของตนเอง
 2. ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน ขาดทักษะด้านการบริหารจัดการ
  หากผู้บริหารสามารถจัดการแก้ไขปัญหาในส่วนของตนเองได้
  หรือองค์กรสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนของผู้บริหารได้
  ปัญหาลูกน้องไม่ทำงานหรือไม่ได้ผลงานจะสามารถลดน้อยลงได้
  เพราะอย่างน้อยก็สามารถแก้สาเหตุที่สองได้ ซึ่งจะนำพาไปสู่การแก้สาเหตุที่หนึ่ง
  เนื่องจากผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีทักษะในการบริหารจัดการและรู้บทบาทหน้าที่
  ของตัวเองแล้วนั่นเอง
  ในโลกยุค VUCA ผู้บริหารที่เป็นผู้นำ
  มีความสามารถทั้งการบริหารคนและบริหารงาน
  จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาและนำองค์กรก้าวผ่านความท้าทายที่อาจจะมาเ
  ป็นระลอกคลื่นอย่างต่อเนื่อง

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 4 (ใส่ลิงค์)
หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ และผู้ประกอบการ
ที่จะช่วยให้องค์กรสู้กลับโลกยุค VUCA โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ โดย
20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
อบรมเฉพาะวันเสาร์ 9.00 – 16.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566