ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้จัก Disruptive Innovation และรับมือกับ Volatility ให้เป็น

Disruptive Innovation คือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และทำลายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ตายไปหมด ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ทันเตรียมตัว จึงถือได้ว่า Disruptive Innovation เป็นปัจจัยหนึ่งที่ประกอบให้เกิดสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง

Natthorn

10 มีนาคม 2021

กฎหมายเบื้องต้น ที่เจ้าของกิจการไม่ควรพลาด

เจ้าของกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่มักห่วงแต่เรื่องการเสียภาษี แน่นอนว่ามักจะมองหาแต่วิธีการหลบเลี่ยงภาษีเท่าที่จะทำได้ ซึ่งไม่ควรทำอย่างนั้น เพราะมีกฎหมายเบื้องต้นเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องให้ความสนใจ

Admin

8 กุมภาพันธ์ 2021

เทรนด์การตลาดแบบ New Normal

หลังจากเกิดวิกฤตอย่างโรคโควิด-19 หลายอย่างบนโลกใบนี้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้คนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างมากมายหลายด้าน นำไปสู่ความจำเป็น ในการปรับตัวของนักการตลาดทั่วโลก

Admin

13 มกราคม 2021

HR กับการพัฒนาองค์กรยุค New Normal

การพัฒนาองค์กรในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องอย่างทุกวันนี้ บทบาทหน้าที่หลักก็คงจะหนีไม่พ้น HR เพราะเป็นฝ่ายที่มีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาองค์กรโดยตรง โดยเฉพาะการคัดเลือกคนในตำแหน่งต่าง ๆ เข้ามาทำงานในองค์กร HR ในยุคสมัยนี้จะต้องรู้เท่าทันในทั้งในเรื่องของ Generation และ Technology ที่เปลี่ยนแปลงไป

Admin

13 มกราคม 2021

10 ทักษะที่ นักบริหารยุคใหม่ ต้องมี

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ส่งผลให้บรรดานักบริหารหรือคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริหาร ต้องทำการพัฒนาทักษะของตัวเองในหลายด้าน และสิ่งเหล่านี้คือทักษะที่นักบริหารยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญ

Admin

13 มกราคม 2021
1 3 4