เมื่อเถ้าแก่เรียนวิชาการบริหารการตลาด MBA

การบริหารการตลาด หรือ Master of Business Administration (MBA) คือ หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่อยากเรียนรู้เพื่อเป็นผู้นำทางด้านการบริหารการตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล หรือ นักบัญชี ไม่ว่าผู้เรียนจะมีประสบการณ์ทางด้านไหนก็ตาม หลักสูตร MBA จะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มองหาความก้าวหน้าในอาชีพของตัวคุณเอง

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจในยุคความไม่แน่นอนของโควิด-19

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจในยุคความไม่แน่นอนขององค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง จึงต้องมีความรอบคอบเพื่อให้กลยุทธ์นั้นสามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรได้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรที่วางไว้นั่นเอง

ทำไมเราต้องทำการตลาดแบบ Video Marketing

การสื่อสารทางการตลาดทั้งในและนอกองค์กร ต่างก็หันมาเลือกใช้ Video กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีหลายรูปแบบ ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขาย ต้องทราบ

O2O Marketing เรื่องสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม

เชื่อว่าบรรดาเจ้าของธุรกิจต้องเคยได้ยินคำว่า O2O มาแล้วบ้าง ย่อมาจาก Online to Offline หรือ Offline to Online (แบบใดก็ได้) หมายถึง กลยุทธ์การตลาดแบบผสมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์นั่นเอง

Design Thinking เรื่องที่ผู้นำต้องเข้าใจ

Design Thinking เป็นแนวการใช้ความคิดแบบใหม่ ที่จะให้ความสำคัญในการใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา ต่างไปจากวิธีการคิดแบบเดิมที่มักจะใช้ “ปัญหา” เป็นตัวนำในการแก้ไขปัญหา เรียกวิธีการคิดแบบนี้ได้อีกชื่อหนึ่งว่า Human Centered Design

ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้จัก Disruptive Innovation และรับมือกับ Volatility ให้เป็น

Disruptive Innovation คือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และทำลายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ตายไปหมด ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ทันเตรียมตัว จึงถือได้ว่า Disruptive Innovation เป็นปัจจัยหนึ่งที่ประกอบให้เกิดสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง