เมื่อเถ้าแก่เรียนวิชาการบริหารการตลาด MBA ตอนที่ 2

BCG Matrix โดย BCG หรือ Boston Consulting Group คือ ชื่อของบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ส่วนคำว่า Matrix คือแผนผัง โดยเรียกรวมกันว่า BCG Matrix หรือ แนวคิดที่แสดงถึงตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดส่วนแบ่งทางการตลาดกับอัตราการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์

เมื่อเถ้าแก่เรียนวิชาการบริหารการตลาด MBA

การบริหารการตลาด หรือ Master of Business Administration (MBA) คือ หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่อยากเรียนรู้เพื่อเป็นผู้นำทางด้านการบริหารการตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล หรือ นักบัญชี ไม่ว่าผู้เรียนจะมีประสบการณ์ทางด้านไหนก็ตาม หลักสูตร MBA จะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มองหาความก้าวหน้าในอาชีพของตัวคุณเอง

SME อยากรวยต้องเริ่มต้นด้วย Facebook Page ตอนที่ 2

การโปรโมทสินค้าในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง แต่ช่องทางไหนที่จะเหมาะสำหรับคุณ ซึ่งผมจะมาบอกเคล็ดลับการโปรโมทสินค้าบน
เฟซบุ๊กสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีหน้าร้านโดยใช้เฟซบุ๊กเพจในการโปรโมท และขายสินค้า กับ ผู้ประกอบการ SME ที่เน้นการขายสินค้าในร้านโดยใช้เฟซบุ๊กเพจ

SME อยากรวยต้องเริ่มต้นด้วย Facebook Page

ปัจจุบันคนไทยใช้งาน Internet  ผ่านมือถือ แท็บเลต และคอมพิวเตอร์มากกว่า 63 ล้านคน (2562) ในจำนวนนี้เป็นสมาชิก Facebook มากกว่า 45 ล้านบัญชี (2562) โดยอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึง Facebook ทุกวันนี้ตามท้องตลาดมีราคาเพียงหลักพันต้น ๆ และมีค่าบริการอื่น ๆ อีกเดือนละร้อยกว่าบาทเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ SME ทุกคนต้องให้ความสำคัญเป็นระดับแรกในการทำธุรกิจผ่าน Facebook