ทำไมเราต้องทำการตลาดแบบ Video Marketing

การสื่อสารทางการตลาดทั้งในและนอกองค์กร ต่างก็หันมาเลือกใช้ Video กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีหลายรูปแบบ ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขาย ต้องทราบ

O2O Marketing เรื่องสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม

เชื่อว่าบรรดาเจ้าของธุรกิจต้องเคยได้ยินคำว่า O2O มาแล้วบ้าง ย่อมาจาก Online to Offline หรือ Offline to Online (แบบใดก็ได้) หมายถึง กลยุทธ์การตลาดแบบผสมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์นั่นเอง

Design Thinking เรื่องที่ผู้นำต้องเข้าใจ

Design Thinking เป็นแนวการใช้ความคิดแบบใหม่ ที่จะให้ความสำคัญในการใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา ต่างไปจากวิธีการคิดแบบเดิมที่มักจะใช้ “ปัญหา” เป็นตัวนำในการแก้ไขปัญหา เรียกวิธีการคิดแบบนี้ได้อีกชื่อหนึ่งว่า Human Centered Design

ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้จัก Disruptive Innovation และรับมือกับ Volatility ให้เป็น

Disruptive Innovation คือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และทำลายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ตายไปหมด ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ทันเตรียมตัว จึงถือได้ว่า Disruptive Innovation เป็นปัจจัยหนึ่งที่ประกอบให้เกิดสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง

PEST Analysis —> วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ลดความไม่แน่นอนเชิงธุรกิจ

PEST Analysis คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย 4 กลุ่มปัจจัย คือ การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technological)

ทำความรู้จักกับ ปรากฏการณ์หงส์ดำ (Black Swans) ที่อาจทำให้ธุรกิจของคุณล้ม

สวัสดีครับ หลักสูตร Fast Mini MBA ขอนำเสนอ คำศัพท์ด้านการจัดการความเสี่ยง —> Black Swans