fbpx
Blog

Design Thinking เป็นแนวการใช้ความคิดแบบใหม่ ที่จะให้ความสำคัญในการใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา ต่างไปจากวิธีการคิดแบบเดิมที่มักจะใช้ “ปัญหา” เป็นตัวนำในการแก้ไขปัญหา โดยวิธีการคิดแบบนี้จะเป็นการนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้คนเป็นศูนย์กลางของปัญหา สามารถเรียกวิธีการคิดแบบนี้ได้อีกชื่อหนึ่งว่า Human Centered Design ซึ่งการคิดแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการนี้จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

หลักการคิดแบบ Design Thinking

หลักของวิธีการคิดแบบนี้มีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ “คิดอย่างเข้าใจ” “คิดแบบไร้กรอบ” และ “คิดเร็วทำเร็ว” ซึ่งหลักการคิดเหล่านี้มักจะถูกนำไปใช้ในองค์กรสมัยใหม่ ที่ต้องการความรวดเร็วในการพัฒนาสินค้าและบริการขององค์กร ไปจนถึงการพัฒนาองค์กรในส่วนต่าง ๆ ดังนั้นในองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในการแก้ไขปัญหาในองค์กรควรให้ความสำคัญ โดยเริ่มจากตัวของผู้บริหารเอง ตลอดจนผู้จัดการระดับต่าง ๆ ที่ต้องเข้าใจหลักการคิดแบบนี้

  • คิดอย่างเข้าใจ

ก่อนที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นกับคนหรือกลุ่มคนนั้น ทางออกที่จะทำให้เราสามารถ “เข้าใจ” ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือการพูดคุยกับกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของปัญหานั่นเอง กล่าวคือในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาบางอย่างให้กับกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของผลิตภัณฑ์ควรจะต้องเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ ก่อนที่จะไปทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะการออกแบบผลิตภัณฑ์บนความต้องการของเราเอง มีความเสี่ยงสูงมากในการที่จะกลายเป็นสินค้าที่ขายไม่ออก เรื่องนี้จะช่วยให้องค์กรลดปัญหาเรื่องของการผลิตสินค้าที่ไม่มีคนต้องการออกมานั่นเอง

  • คิดแบบไร้กรอบ

หลังจากที่ทีมงานไปรับฟังความต้องการและปัญหาจากกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงแล้ว ก็ได้เวลาที่ทีมงานจะต้องกลับมาทำการออกแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น แน่นอนว่าเรื่องของการ brainstorm เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ และจะต้องเป็นการระดมสมองแบบไร้ขีดจำกัด ทุกคนสามารถเสนอความคิดที่น่าจะเป็นไปได้ออกมาให้มากที่สุด ที่สำคัญทีมงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็น และจะต้องไม่มีการตีกรอบหรือจำกัดความคิดในขั้นตอนนี้ ผู้บริหาร/ผู้จัดการเองก็ต้องเข้าใจและไม่ทำการชี้นำการเสนอความคิดในขั้นตอนนี้

เครื่องมือที่จะช่วยให้การระดมสมองในขั้นตอนนี้มีการเก็บรวบรวมความคิดได้อย่างครบถ้วนก็คือ กระดาษโพสต์อิท ปากกา และกระดานหรือผนังว่าง ๆ สำหรับติดความคิดต่าง ๆ ลงไป นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบความคิดต่าง ๆ การจัดหมวดหมู่ของความคิด รวมถึงการนำเอาความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้อีกด้วย การระดมความคิดในขั้นตอนนี้จะทำให้เราได้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมุมมอง วิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย จนนำไปลำดับของวิธีการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย

  • คิดเร็วทำเร็ว

เมื่อได้ไอเดียที่น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับการแก้ไขปัญหาแล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญขององค์กร จากเดิมที่จะต้องนำเอาไอเดียไปเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตซึ่งมักจะใช้เวลาที่นานและมีต้นทุนที่สูงจนเกินไป นอกจากนี้ยังต้องรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการผลิตขึ้นมาอีก ทำให้การตัดสินใจทำอะไรในรูปแบบเดิมมีความล่าช้า

แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นการคิดแบบ Design Thinking แล้ว หลังจากที่ได้ไอเดียก็จะเป็นการนำเอาไอเดียไปพัฒนาเป็นตัวต้นแบบหรือ prototype ทันที โดยตัวต้นแบบจะเป็นการนำเอาไอเดียไปทำออกมาให้เป็นตัวต้นแบบอย่างเร็วที่สุด เพื่อที่จะทำการทดสอบว่าไอเดียที่คิดไว้เป็นไปได้จริงหรือไม่ บางไอเดียก็ล้มเหลวไปตั้งแต่ยังทำต้นแบบไม่เสร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะยิ่งล้มเหลวเร็วเท่าไรก็ทำให้เราสามารถนำไอเดียต่อไปมาใช้ได้เร็วขึ้นเท่านั้น ขั้นตอนนี้สามารถลดความเสี่ยงและลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก

บทสรุป

จะเห็นได้ว่าการคิดแบบ Design Thinking นั้นสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกฝ่ายทุกแผนกขององค์กร เพราะต้นแบบของความคิดมาจากกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เป็นการพัฒนาความคิดที่หลากหลายไม่มีอคติ และสุดท้ายนำไปสู่การทดลองได้อย่างรวดเร็ว ถ้าล้มเหลวอย่างน้อยก็ได้ลองทำแล้ว จะได้ไม่มีอะไรค้างคาใจกันอีกต่อไป การคิดแบบนี้ผู้บริหาร ตลอดจนผู้จัดการในระดับต่าง ๆ ต้องเข้าใจและใจกว้างทุกอย่างจึงจะเดินหน้าต่อไปได้

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 เนื้อหาครอบคลุม 60 ชั่วโมง กับ 20 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

 อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

Website: amec-ku.org

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 061-440-8282