fbpx
Blog

ตอนนี้ทั่วโลกกำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งพร้อมจะ Disrupt ธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้า โรคระบาด และเทคโนโลยี และอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง หรือที่เรียกว่า Volatility ทำให้ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้พร้อมรับมือกับเรื่องนี้

Volatility

Volatility คือ สถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง ซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความผันผวน ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยว เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้น ส่วนผลกระทบของความผันผวนคือความเสี่ยง การไม่มีเสถียรภาพ การขาดความไม่เชื่อมั่น เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีกฎเกณฑ์

Disruptive Innovation

“นวัตกรรมพลิกโลก” คือ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วทำลายผลิตภัณฑ์เดิมให้ตายไป ฟิล์มโกดักถูกแทนที่ด้วยหน่วยความจำบนกล้องดิจิทัล ทำให้บริษัทโกดักขาดทุน และจำเป็นต้องปิดกิจการลงเพราะไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ได้ เรื่องนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในอุตสาหกรรมไอทีเท่านั้น แต่กำลังก่อตัวขึ้นในเกือบทุกธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือธุรกิจด้านพลังงานก็กำลังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

ในวิกฤตย่อมมีโอกาส

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและพฤติกรรมผู้บริโภค และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของธุรกิจ แต่การเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่ปรับตัวได้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยชี้เป็นชี้ตายสำหรับธุรกิจดั้งเดิมที่ขาดการพัฒนาหรือไม่สามารถปรับตัวได้ทัน

วิธีรับมือกับ Disruptive Innovation และ Volatility

นวัตกรรมบางอย่างที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และทำลายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ตายไปหมด รวมถึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ทันเตรียมตัว จึงถือได้ว่า นวัตกรรมลักษณะนี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ประกอบให้เกิดสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง ซึ่งผู้บริหารขององค์กรจะต้องวางแผนเตรียมรับมือเรื่องนี้ให้ดี หากพิจารณาแล้วว่าในองค์กรยังขาดผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ต้องเร่งวางแผนสร้างกำลังคนรองรับ

ส่วนแนวทางสำหรับการรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Innovation ก็คือ Vision หรือการปรับมุมมองของผู้บริหารและธุรกิจ เปิดรับมุมมองหลาย ๆ แง่มุม และหาแนวโน้มของสถานการณ์นั้นให้ได้ จากนั้นให้ทำการเปลี่ยน Mindset ใหม่ให้เป็นการมองแบบองค์รวม จึงจะนำพาให้ธุรกิจอยู่รอดจากสภาวะที่มีความผันผวนสูงแบบนี้ได้

 

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาครอบคลุม 60 ชั่วโมง กับ 20 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

Website: amec-ku.org

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 061-440-8282