Blog

ความสำเร็จของธุรกิจในทุกวันนี้วัดกันด้วยความสามารถและความรวดเร็วของ การตัดสินใจ ถ้าหากธุรกิจไหนมีขั้นตอนหรือกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ช้าเกินไป ย่อมจะนำไปสู่ความเสียโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะทุกวันนี้โลกของธุรกิจตัดสินแพ้ชนะกันด้วยความรวดเร็ว ดังนั้นวิธีที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจ (ซึ่งมีประสิทธิภาพ) จึงเป็นทักษะที่ควรปลูกฝังให้กับทีมงานทุกส่วนของธุรกิจ

5 เทคนิคเพื่อพัฒนา การตัดสินใจ ของธุรกิจ

  1. กำหนดหน้าที่การตัดสินใจให้ชัดเจน

ผู้บริหารควรจะทำการแบ่งและกำหนดหน้าที่บทบาทของผู้จัดการในแผนกต่าง ๆ ให้ชัดเจนว่าเรื่องใดที่พวกเขาสามารถตัดสินใจเองได้ เรื่องใดต้องทำการแจ้งผู้บริหารก่อนจึงจะตัดสินใจได้ เพราะหลายต่อหลายครั้งที่ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปด้วยความไม่กล้าตัดสินใจในระดับของผู้จัดการ ทำให้กว่าที่เรื่องจะไปถึงผู้บริหารเพื่อตัดสินใจ ก็พลาดโอกาสเหล่านั้นไปแล้ว ผู้บริหารเองก็ต้องปรับวิสัยทัศน์ให้เปลี่ยนการทำงานแบบรวมศูนย์เป็นการกระจายศูนย์ให้ได้ ต้องมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในทีมงานโดยการมอบอำนาจการตัดสินใจที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารระดับรองลงมาอย่างชัดเจน

  1. จัดลำดับประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญให้เป็น

เมื่อมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่จะต้องทำตามมาก็คือ ต้องเรียนรู้และฝึกฝนการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะต้องตัดสินใจให้เป็น เพราะหากจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะต้องตัดสินใจไม่เป็นแล้ว ย่อมจะเกิดความเสียหายกับธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากจะทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของแผนกช้าลงแล้ว ยังส่งผลให้การตัดสินใจของธุรกิจช้าลงตามไปด้วย เรื่องนี้จึงเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

  1. กระจายการตัดสินใจ

ยิ่งสามารถกระจายการตัดสินใจออกไปในระดับล่างมากขึ้นเท่าไร ก็ส่งผลให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นและสร้างโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นในที่สุด หลังจากที่ทำการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจของระดับบริหารแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารเหล่านั้นจะไปทำการกระจายอำนาจการตัดสินในให้กับทีมงานในแผนกของตนต่อไป ยิ่งสามารถกระจายการตัดสินใจออกไปได้มากเท่าไรก็จะยิ่งทำให้การทำงานของธุรกิจเร็วขึ้น เพราะทุกส่วนงานสามารถตัดสินใจเองได้ในขอบเขตที่ถูกต้องและเหมาะสม

  1. ติดตามผลบนพื้นฐานความไว้วางใจ

หน้าที่ของผู้บริหารเมื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจออกไปแล้ว ก็คือต้องทำการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพราะการกระจายการตัดสินใจไม่ได้หมายความว่าความรับผิดชอบของตนเองจะน้อยลง ดังนั้นการติดตามผลเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ก็ต้องทำอยู่บนเงื่อนไขของความไว้วางใจ เพราะถ้าคอยติดตามบนความไม่ไว้วางใจ จะทำให้เกิดเรื่องของการกล้า ๆ กลัว ๆ ไม่กล้าตัดสินใจจนทำให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่กระบวนการแบบเดิม ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเหมือนเดิม ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเรียนรู้วิธีการติดตามงานที่อยู่บนความไว้วางใจให้ได้

  1. ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จในเวลาอันสั้น การแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน การแบ่งอำนาจการตัดสินใจจากระดับบนสู่ระดับล่างต้องใช้เวลา ทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งหมด ผู้บริหารระดับสูงก็ต้องฝึกฝนเรื่องของความไว้วางใจให้กับผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับกลางก็ต้องเรียนรู้ที่จะฝึกให้ผู้บริหารระดับล่างคิดและตัดสินใจให้เป็น เรื่องนี้ต้องทำการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ เริ่มจากการตัดสินใจในเรื่องเล็ก ๆ แล้วค่อยขยับไปเป็นการตัดสินใจเรื่องใหญ่ ต้องทำการฝึกฝนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดผล

ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในเรื่องของการฝึกการตัดสินใจของผู้บริหารและทีมงานในแผนกต่าง ๆ เพราะเมื่อธุรกิจสามารถเร่งกระบวนการตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องและรวดเร็วได้ ย่อมจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ขึ้นอีกหลายเท่าตัว

 

การตัดสินใจ Info

 

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาครอบคลุม 60 ชั่วโมง กับ 20 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 061-440-8282