Blog

วิกฤตมักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จากความปกติใหม่สู่ความปกติที่ใหม่กว่า และเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง ดังนั้นผู้นำองค์กรในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ก็ต้องมีการปรับตัวปรับความคิดกันอย่างมากมายเช่นกัน ไม่อย่างนั้นอาจจะไม่สามารถพาองค์กรให้พ้นวิกฤตไปได้ นี่คือ คุณสมบัติของผู้นำ ที่กำลังจะพาองค์กรฝ่าวิกฤต

  1. สามารถสร้างความเชื่อมั่น

ความสามารถที่จำเป็นของผู้นำในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตแบบนี้ คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในองค์กร ซึ่งก็คือพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ นั่นเอง เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือวิกฤตที่เข้ามา ผู้นำจะต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในองค์กรได้ว่า องค์กรกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องใด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างไร เพราะนี่คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทั้งองค์กรให้พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน

  1. ชอบแบ่งปันประสบการณ์

ผู้นำในยุคสมัยนี้ไม่สามารถใช้ประสบการณ์ของตนเองในการแก้ไขปัญหาได้อีกต่อไป แต่ต้องทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบรรดาพันธมิตรทางการค้า ไม่เว้นแม้แต่คู่แข่งของตนเอง เพราะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะช่วยทำให้ผู้นำเกิดมุมมองที่หลากหลายและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำยุคนี้คือต้องพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์

  1. เป็นสุดยอดนักการสื่อสาร

ในช่วงวิกฤตการสื่อสารจะเป็นสิ่งที่มีบทบาทมากขึ้นเป็นอย่างมาก ผู้นำจึงจำเป็นจะต้องสื่อสารกับพนักงานให้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ และการติดตามความก้าวหน้าของงาน รวมถึงสถานการณ์ความเป็นไปขององค์กร การสื่อสารของผู้นำต้องคลายความกังวลและสามารถตอบคำถามที่เกิดขึ้นได้ ผู้นำยุคนี้จึงต้องมีทักษะด้านการสื่อสารที่โดดเด่น

  1. คิดบวกบนความเป็นจริง

ผู้นำควรจะมีทัศนคติของการคิดในแง่บวกอยู่เสมอ ไม่ว่าองค์กรกำลังอยู่ในภาวะแบบใดก็ตาม แต่จะต้องเป็นการคิดบวกบนความเป็นจริง ไม่ใช่การเพ้อฝันแล้วเอาคำหวานไปหลอกลวงพนักงาน ซึ่งการทำแบบนั้นในระยะสั้นอาจจะทำให้องค์กรลดความกดดันไปได้ แต่ในระยะยาวความจริงก็ต้องปรากฏอยู่ดี ดังนั้นผู้นำจะต้องคิดบวกอยู่บนความเป็นจริงเท่านั้น จึงจะพาให้องค์กรอยู่รอดและไปต่อได้

  1. รับฟังความคิดเห็น

นอกจากจะเป็นนักสื่อสารชั้นยอดแล้ว ผู้นำในยุคนี้จะต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วย เพราะในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตจะพบว่าปัญหาจะเกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ขององค์กรอย่างมากมาย ดังนั้นหากการรับฟังปัญหาไม่ทั่วถึงก็อาจจะทำให้พลาดข้อมูลที่จะใช้ในการแก้ปัญหาได้ การรับฟังความคิดเห็นและเก็บรายละเอียดอย่างครบถ้วนจึงเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของผู้นำในยุคนี้

5 คุณสมบัติของผู้นำในยุคที่เกิดวิกฤต

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาครอบคลุม 60 ชั่วโมง กับ 20 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 061-440-8282