Blog

               เทรนด์การตลาดแบบ New Normal

หลังจากเกิดวิกฤตอย่างโรคโควิด-19 หลายอย่างบนโลกใบนี้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้คนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างมากมายหลายด้าน นำไปสู่ความจำเป็น ในการปรับตัวของนักการตลาดทั่วโลก ที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่ให้ทันกับพฤติกรรมใหม่ที่เรียกว่า New Normal ของผู้บริโภค

Customer Centric ต้องเน้นอย่างเข้มข้น

หลายปีที่ผ่านมานักการตลาดเริ่มเข้าใจและปรับเปลี่ยนการตลาดเป็นแบบ ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง มาบ้างแล้ว แต่ในยุคสมัยต่อจากนี้ไปเรื่องนี้จะต้องเร่งดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น และคาดว่าจะต้องทำต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด เพราะผู้บริโภคได้เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปหมดแล้ว โดยเฉพาะในยุค New Normal เป็นยุคที่ผู้บริโภคเอาแต่ใจเป็นที่สุด

ยอดขายต้องมาพร้อมกับภาพลักษณ์

งานยากอันดับต่อมาของนักการตลาดก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ ด้วยพลังของสื่อสมัยใหม่อย่างโซเชียลมีเดียที่สามารถทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่สะสมมานานนับปีพังทลายลงได้เพียงช่วงข้ามคืน นักการตลาดจะเน้นแต่ยอดขายเพียงอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป ยอดก็ต้องเยอะภาพลักษณ์ก็ต้องรักษา

โตคนเดียวไม่ได้ต้องมองภาพรวมทั้งระบบ

นักการตลาดรุ่นใหม่จะต้องมีมุมมองที่กว้างและลึกมากกว่าเดิม กล่าวคือหาวางแผนการตลาดจะต้องคำนึงถึงการเติบโตไปพร้อมกับบรรดาพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพราะการเติบโตเพียงลำพังตัวเองไม่อาจทำได้แล้วในโลกยุคใหม่ การเติบโตต้องไปพร้อมกันทั้ง Ecosystem

รู้จักเชื่อมโยงกลยุทธ์การตลาดแบบไร้รอยต่อ

ในโลกยุคใหม่กลยุทธ์การตลาดมีให้เลือกใช้มากมายหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น Inbound Marketing, Content Marketing และ Social Media Marketing นี่ยังไม่รวมกลยุทธ์แบบเดิมอีกมากมาย นักการตลาดรุ่นใหม่จะต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อกลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าและช่วงเวลาต่าง ๆ และจะต้องทำการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ

CSR เรื่องที่มองข้ามไม่ได้

การตลาดในยุค New Normal จะมุ่งเน้นแต่ความสำเร็จขององค์กรเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องคำนึงถึงเรื่องของสังคมด้วย ทำให้งานด้าน CSR จะกลายเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่นักการตลาดรุ่นใหม่ไม่ควรมองข้าม การแสดงออกถึงความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคมยังคงเป็นสิ่งจำเป็น

นำเทคโนโลยี Big Data มาใช้งาน

อย่างที่บอกไปแล้วว่านักการตลาดรุ่นใหม่จะต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งที่สุด ซึ่งในโลกยุคใหม่เรื่องของ Big Data จะกลายเป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ Personalization ของผู้บริโภคได้อย่างดีในเกือบทุกมิติ ดังนั้นการเริ่มโครงการที่จะนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งาน ควรจะเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะถ้าคุณไม่ทำคู่แข่งของคุณก็ทำไปแล้ว

 

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาครอบคลุม 60 ชั่วโมง กับ 20 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 061-440-8282