fbpx
Blog

   การระบาดของโคโรนาไวรัส หรือโควิด-19 ที่มีความไม่แน่นอน คาดเดาได้ยากถึงระดับความรุนแรง สามารถเกิด Super Spreader ขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจน และยังไม่รู้ว่าจะยุติลงเมื่อใด เป็นอีกหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความเป็น VUCA World ของโลกยุคปัจจุบันได้ดีที่สุด แถมยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการบริหารจัดการของธุรกิจทั่วโลก

New Normal ของธุรกิจในยุค VUCA World

VUCA คำศัพท์ที่คนในวงการบริหารธุรกิจและการจัดการต้องทราบ!

VUCA มาจากคำย่อของ Volatility (V), Uncertainty (U), Complexity (C) และ Ambiguity (A) โดยอักษรย่อทั้ง 4 ตัวนี้เป็นแนวความคิดที่ถูกนำเสนอตีแผ่โดย โรงเรียนการทหารชื่อดังของสหรัฐ The United States Army War College เพื่อสะท้อนสภาวะโดยรวมของสถานการณ์ในยุคสมัยใหม่ช่วงภายหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา ที่มีความ “ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ” ต่อมา VUCA หรือ VUCA World ได้กลายมาเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการการบริหารจัดการ นำเสนอถึงความท้าทายในการทำธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน ที่คุณเองควรตระหนักว่ามีในรูปแบบใดบ้าง เพื่อเตรียมตัวรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง

เรามาส่องรายละเอียดของความท้าทายแต่ละด้านกันดีกว่าครับ

  1. Volatility (V) = ความผันผวน

สถานการณ์มีความผันผวนสูง ไม่สามารถคาดเดาได้ ไม่มั่นคง หรือไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานเท่าใด เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่อนข้างฉับพลันในระยะเวลาอันสั้น ไม่มีช่วงให้ค่อย ๆ ปรับตัว ยกตัวอย่างเช่น ราคาสินค้าผันผวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขาดตลาดเนื่องจากโควิด-19

  1. Uncertainty (U) = ความไม่แน่นอน

สถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูง มีความเสี่ยง ซึ่งส่งผลต่อการชะลอตัวของการตัดสินใจ หรือเกิดภาวะชะงัก ยกตัวอย่างเช่น สินค้าที่กำลังรอเปิดตัวของคู่แข่งทำให้การตลาดของบริษัทชะงักรอลุ้นผล หรือข่าวที่บริษัทกำลังจะถูกเปลี่ยนมือเจ้าของทำให้พนักงานเป็นกังวล

  1. Complexity (C) = ความซับซ้อน

สถานการณ์มีความซับซ้อนสูง มักมีส่วนหรือปัจจัยที่เชื่อมโยงกันเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนอาจต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ยกตัวอย่างเช่น การทำธุรกิจในหลายประเทศซึ่งแต่ละประเทศต่างมีกฎระเบียบข้อบังคับทางการค้าและ Requirement เป็นของตนเอง แถมยังมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วอีกด้วย

  1. Ambiguity (A) = ความคลุมเครือ

สถานการณ์มีความคลุมเครือสูง มีความสับสน สามารถตีความได้หลากหลาย (แม้จะมีข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอแล้วก็ตาม) ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการของธุรกิจในการกระโดดเข้าไปเล่นในตลาดใหม่ที่เพิ่งเริ่มเติบโต หรือการเปิดตลาดการค้าเสรีที่ยังคลุมเครือว่าจะส่งผลดีหรือผลเสียกันแน่?

ไม่ว่าองค์กรไหนก็มีโอกาสพบสถานการณ์ที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (หรือหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน) การบริหารจัดการเพื่อรับมือกับ VUCA World จึงกลายเป็น New Normal ที่สำคัญขององค์กรในปัจจุบัน เพื่อให้รอดพ้นจากภาวะความเสี่ยงดังที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ ธุรกิจในปีที่ผ่านมา

มีผู้กล่าวเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์โลกแห่ง VUCA แบบนี้ไว้ว่า ผู้บริหารหรือผู้นำทีมจำเป็นต้องเตรียมพร้อมใน 4 ด้านหลัก ๆ ซึ่งสามารถเรียบเรียงตัวอักษรย่อเป็นคำว่า VUCA ได้เช่นเดียวกัน คือ

  • Vision (V) = การมีวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนและเปิดรับมุมมองใหม่ ๆ เข้าใจว่าทุกอย่างรอบตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดยการมองภาพกว้างและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน รวมทั้งเตรียมทรัพยากรให้พร้อมรองรับทุกความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น
  • Understanding (U) = การทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ โดย “ข้อมูล” ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและอัปเดตถูกต้อง คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
  • Clarity (C) = การสร้างความชัดเจน ประมวลผลข้อมูล วางแผน ปรับโครงสร้าง จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ชัดเจน และอาจตัดตัวแปรที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้การดำเนินการมีความคล่องตัว
  • Agility (A) = การทำงานอย่างคล่องแคล่วว่องไว (Agility) เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสถานการณ์ รวมไปถึงการสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็ว เกิดความเข้าใจที่แม่นยำตรงกัน ไม่คลาดเคลื่อน (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร)

อย่างไรก็ตาม การรับมือกับสถานการณ์ VUCA World นั้น ไม่ใช่แค่เพียงหน้าที่ของผู้บริหารเท่านั้น หากแต่พนักงานองค์กรก็จะต้องปรับตัวให้สามารถขับเคลื่อนและเดินหน้าไปตามแนวทางและเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยการพัฒนาและเรียนรู้ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะหากพนักงานไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ธุรกิจก็ไม่สามารถไปรอดได้เช่นกัน

เรียกได้ว่ายุค VUCA World นี้ทำให้ทุกคนต้องเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมตลอดเวลาจริง ๆ ครับ เพราะถ้าช้า ก็อาจจะไม่ทันการณ์

 

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาครอบคลุม 60 ชั่วโมง กับ 20 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 061-440-8282